MENU

TARIKH

KAWASAN LIPUTAN PENGASAPAN

01 DIS 2011

Jalan / Lengkok Erskine; Kawasan Jalan Tembaga

02 DIS 2011

Lorong Erskine, Jalan Bagan Jermal; Kawasan Jalan / Tingkat Besi

03 DIS 2011

Sabtu

04 DIS 2011

Ahad

05 DIS 2011

Medan Lim Cheng Teik, Kampong Herriot; Solok Tembaga 1,2,3,4

06 DIS 2011

Lorong / Solok Birch, Jalan Burma; Jalan / Lintang Gangsa

07 DIS 2011

Tingakt / Gerbang Erskine; Jalan / Lbhraya Mas

08 DIS 2011

Kg Bagan Jermal, Jalan Tanjong Tokong; Flats Kerajaan Negeri Taman Free School

09 DIS 2011

Jalan / Solok Bagan Jermal & Bomba; Flats MPPP Taman Free School

10 DIS 2011

Sabtu

11 DIS 2011

Ahad

12 DIS 2011

Tingkat / Lorong Kelawei, Solok Gurney; Kampong Mesjid Jln Perak

13 DIS 2011

Lrg Pulau Tikus, Lrg Kucing, Lrg Berjaya; Taman Abidin & Taman Cemerlang Jln Perak

14 DIS 2011

Lbhraya Scott, Lorong Aman, Jalan Berjaya; Taman Nusantara, Jalan Makloom

15 DIS 2011

Lbhraya Berjaya, Jalan Brother James; Lorong Tampin, Lorong Seremban

16 DIS 2011

Jalan / Lorong Edgecumbe; Taman Sri Wonder, Lorong Perak

17 DIS 2011

Sabtu

18 DIS 2011

Ahad

19 DIS 2011

Lorong Bertam, Kampong Deli, Jln Macalister; Lorong Penawar

20 DIS 2011

Jalan Phuah Hin Leong, Jalan Irrawadi, Jalan Tavoy; Jalan Trusan, Jalan Ong Joo Sun

21 DIS 2011

Jln Clovehall, Jln Arratoon, Jln Salween; Jalan / Lebuh Bakau

22 DIS 2011

Jalan / Tingkat Jones, Kawasan Tokong Kayu & Tokong Batu

23 DIS 2011

Lorong / Solok Burma, Lorong Bangkok; Kawasan Jalan Jeti Jelutong

24 DIS 2011

Sabtu

25 DIS 2011

Ahad

26 DIS 2011

Cuti Am

27 DIS 2011

Lorong Leandros, Lintang Burma; Mutiara Idaman, Jalan Tengku

28 DIS 2011

Jalan / Solok Peirce, Tingkat Burma; Jalan Mesjid Jelutong, Jalan Pokok Assam

29 DIS 2011

Kampong Sireh, Jalan Rajagopal, Jalan Thaton; Kampong Telaga, Jalan Madrasah

30 DIS 2011

Jalan Wright, Lbhraya Rose, Jalan DS Ramanathan; Lengkok Free School

31 DIS 2011

Sabtu