MENU

MakerSpace @ Balik Pulau merupakan salah satu inisiatif Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk melahirkan modal insan yang berkualiti terutamanya golongan muda di kawasan Barat Daya dengan mengaplikasikan ciri-ciri Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (STEAM) selaras dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0.