MENU

Penukaran arah aliran lalu lintas sehala di jalan khidmat, Jalan Sungai Dua (berhadapan SMJK Phor Tay) mulai 17 November 2021 (Hari Rabu) jam 12.00 tengah hari. Arah aliran lalu lintas sehala adalah seperti jadual berikut :-

Klik untuk maklumat lanjut.

BAHAGIAN JALAN YANG TERLIBAT

ARAH ALIRAN LALULINTAS YANG DICADANGKAN

CATITAN

Jalan khidmat, Jalan Sungai Dua

Sehala dari Lintang Nipah menuju ke Jalan Sungai Dua

Penukaran arah aliran lalulintas jalan sehala seperti lampiran.