MENU

Dimaklumkan bahawa penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala di Sebahagian Lorong Nipah 4, Pulau Pinang bermula dari 7 Oktober 2017 jam 10.00 pagi (Hari Sabtu). Klik untuk Melihat Pelan.