MENU

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala di  sebahagian Lorong Bukit Gambir 2, Pulau Pinang bermula dari 24 Ogos 2021 (Hari Selasa) bermula jam 10.00 pagi.

          BIL

 

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALULINTAS YANG DICADANGKAN

 

CATITAN

1.

 

 

Sebahagian Lorong Bukit Gambir 2

Sehala

Dengan arah aliran dari Cangkat Bukit Gambir menuju ke Lot 10542.

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

 

2.         Tujuan sistem jalan sehala ini adalah bagi melincinkan aliran lalulintas serta mengurangkan konflik dan kesesakan lalulintas di kawasan tersebut.

3.         Sistem jalan sehala ini akan dilaksanakan secara percubaan selama tidak kurang dari 3 bulan.

Klik untuk maklumat lanjut.