MENU

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis akan  menukar  aliran lalulintas dua hala ke sehala di sebahagian Lorong Air Terjun, Pulau Pinang bermula dari 20 Februari 2020 (Hari Khamis) bermula jam 10.00 pagi seperti pelan yang disertakan.

2.         Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

          BIL

 

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALULINTAS YANG DICADANGKAN

 

CATATAN

 

1.

 

 

 

Sebahagian Lorong Air Terjun

 

 

Sehala

dari Jalan Gottlieb menuju persimpangan jalan ke Estet Mount Erskine

 

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

 

Klik disini.