MENU

PENUKARAN ALIRAN LALULINTAS DUA HALA KE SEHALA DI MEDAN GOH GUAN HO, PULAU PINANG

Majlis akan  menukar  aliran lalulintas dua hala ke sehala di Medan Goh Guan Ho, Pulau Pinang bermula dari 17 September 2020 (Hari Khamis) bermula jam 9.30 pagi seperti pelan yang disertakan.

 Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

          BIL

 

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALU LINTAS YANG DICADANGKAN

 

CATITAN

 

1.

 

 

Medan Goh Guan Ho

Sehala dari Jalan Lumba Kuda ke Jalan Goh Guan Ho

Penukaran aliran lalu lintas dua hala ke sehala

Klik untuk maklumat lanjut