MENU

PENUKARAN ALIRAN LALULINTAS DUA HALA KE SEHALA DI LORONG SISI, JALAN LUMBA KUDA, PULAU PINANG

Penukaran  aliran lalu lintas dua hala ke sehala di lorong sisi, Jalan Lumba Kuda, Pulau Pinang bermula dari 17 September 2020 (Hari Khamis) bermula jam 9.30 pagi seperti pelan yang disertakan.

 Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

          BIL

 

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALU LINTAS YANG DICADANGKAN

 

CATITAN

 

1.

 

Lorong sisi, Jalan Lumba Kuda

Sehala dari Taman Lumba Kuda ke Jalan Lumba Kuda

Penukaran aliran lalu lintas dua hala ke sehala