MENU

PENUKARAN ALIRAN LALULINTAS DUA HALA KE SEHALA DI JALAN KHIDMAT, LORONG BELAKANG DAN LORONG TEPI, LEBUH SUNGAI PINANG 1

Penukaran  aliran lalu lintas dua hala ke sehala di jalan khidmat, lorong belakang dan lorong tepi, Lebuh Sungai Pinang 1, Pulau Pinang bermula dari  24 September 2020 (Hari Khamis) bermula jam 9.30 pagi seperti pelan yang disertakan.

2.         Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

          BIL

 

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALU LINTAS YANG DICADANGKAN

 

CATITAN

 

1.

 

 

Sebahagian jalan khidmat, Lebuh Sungai Pinang 1

Sehala dari premis no. 28 ke Lebuh Sungai Pinang

Penukaran aliran lalu lintas dua hala ke sehala

 

2.

 

 

Sebahagian jalan khidmat, Lebuh Sungai Pinang 1

Sehala dari premis no. 30 ke Lebuh Sungai Pinang 6

3.

Lorong belakang

Sehala dari Lebuh Sungai Pinang 6 ke Lebuh sungai Pinang

4.

Lorong tepi di antara premis no. 28 dan 30

Sehala dari lorong belakang ke jalan khidmat