MENU

PENAMBAHBAIKAN ALIRAN LALULINTAS DI JALAN KHIDMAT, LORONG MAHSURI 7 PULAU PINANG.

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis akan membuat penambahbaikan aliran lalulintas di Jalan khidmat, Lorong Mahsuri 7, Pulau Pinang bermula dari 11 Mac 2018 (Hari Ahad) jam 10.00 pagi seperti pelan yang disertakan dibawah.