MENU

Majlis akan membuka semula Solok Perak kepada kenderaan dengan menukar  aliran lalulintas sehala bermula dari 4 Julai 2020 (Hari Sabtu) bermula jam 10.00 pagi seperti pelan yang disertakan.

2.         Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

          BIL

 

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALULINTAS YANG DICADANGKAN

 

CATITAN

 

1.

 

 

Solok Perak

 

Sehala

 

Dari Jalan Jelutong ke Jalan Perak

 

 

Penukaran aliran lalulintas sehala

 

Tujuan sistem jalan sehala dilaksanakan adalah bagi mengurangkan kesesakan dan melincinkan aliran lalulintas serta mengurangkan masalah konflik dan gangguan lalulintas di kawasan tersebut.Sistem jalan sehala ini akan dilaksanakan secara percubaan selama tidak kurang dari 3 bulan.

Klik untuk maklumat lanjut.