MENU

.

PEMBERITAHUAN TEMUDUGA TERBUKA PENYEWAAN GERAI DI
PASAR & KOMPLEKS 

****************************************

PENDAFTARAN PERMOHONAN

MELALUI ONLINE SAHAJA

https://elesen.mbpp.gov.my

[Mulai 21.07.2022 hingga 27.07.2022]

Untuk sebarang bantuan pendaftaran boleh ‘walk-in’ ke Pejabat Pelesenan atau hubungi 04-2638818 ext 307/308/309/310

 

SESI TEMUDUGA AKAN BERLANGSUNG PADA 29.07.2022 DAN PEMOHON
BERDAFTAR PERLU HADIR PADA WAKTU YANG
TELAH DITETAPKAN

 

*PEMOHON YANG TIDAK BERDAFTAR DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN TIDAK LAYAK BAGI SESI TEMUDUGA

BAHAGIAN PELESENAN
MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

PEMBERITAHUAN TEMUDUGA TERBUKA PENYEWAAN GERAI DI
PASAR & KOMPLEKS
 

SENARAI GERAI KOSONG DI PASAR & KOMPLEKS & TAPAK PENJAJA UNTUK TEMUDUGA TERBUKA