MENU

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan akan mengadakan satu seminar Pengurusan Strata kepada golongan pemilik/penghuni di bangunan strata, ahli jawatankuasa JMB/MC, pihak pemaju, pengurus harta, jurukur tanah serta agensi kerajaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh Malaysia. Maklumat program adalah seperti berikut:-

 

Tarikh    :   16/3/2023 (Khamis)

Masa      :   8 pagi - 5 petang

Tempat  :  Hotel Mercure Penang

Yuran     :   RM250

 

Klik di sini untuk pendaftaran