MENU

Majlis Bandaraya Pulau Pinang akan membuka jalan sambungan Jalan Kampung Pisang untuk kegunaan pengguna jalan raya pada 13 November 2020.

 Aliran lalu lintas baru di persimpangan Jalan Thean Tek/ Jalan Pisang Berangan dan Jalan Thean Tek adalah seperti pelan yang disertakan. Pembelokan kanan dari Jalan Thean Tek ke Jalan Pisang Berangan serta pembelokan kanan dari Jalan Pisang Berangan ke Jalan Thean Tek akan dilarang.  

Pusingan di persimpangan Jalan Thean Tek/ Jalan Kampung Pisang adalah dibenarkan. Ini bagi melancarkan aliran lalu lintas di Jalan Thean Tek.

Klik untuk maklumat lanjut