MENU

Visi

Menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya yang harmoni dan progresif serta memiliki budaya, warisan dan keindahan semula jadi yang unik di peringkat global.

Misi

Meningkatkan dan memelihara kualiti kehidupan penduduk bandaraya Pulau Pinang melalui perkhidmatan dan pembangunan yang berkualiti dan seimbang, persekitaran dan kemudahan yang kondusif dan lengkap, dan tadbir urus yang cekap.