MENU

Unit Undang-Undang

Bil.

Piagam/Standard

 

1.

Setiap penyediaan kontrak kerja-kerja, pembekalan dan perkhidmatan akan dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari.

 

2.

Setiap tindakan ke atas penyediaan namaan dan perjanjian penyewaan akan dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi tujuh (7) hari.

 

3.

Semua pertanyaan mengenai perundangan akan diberikan jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari.

 

4.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

 

5.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

 

6.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.