MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Bil.

Piagam/Standard

 

1.

Notis taksiran dikeluarkan dalam tempoh lima (5) bulan dari tarikh penerimaan notis OC/OCC.

 

2.

Notis tukar nama pemilik dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) minggu.

 

3.

Semua carian dan pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.

 

4.

Semua permohonan untuk membuat pembetulan dalam senarai nilaian akan diputuskan dalam tempoh tujuh (7) hari.

 

5.

Permohonan penyewaan hartanah Majlis diputuskan dalam tempoh satu (1) bulan.

 

6.

Memperakukan pengeluaran Sijil Layak Menduduki Bangunan kepada Jabatan Bangunan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan memo Jabatan Bangunan.

 

7.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

 

8.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

 

9.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.