MENU

Jabatan Perancangan Pembangunan

Bil.

Piagam/Standard

 

1.

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak/berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh (108) hari.

 

2.

Permohonan untuk kelulusan Pelan Pecah Sempadan, Penyerahan dan Pemberimilikan Semula diproses dan diputuskan dalam tempoh dua (2) bulan.

 

3.

Permohonan Perlanjutan Permohonan Merancang hendaklah dipertimbangkan dan keputusan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan.

 

4.

Ulasan/pandangan teknikal dikemukakan dalam tempoh empat puluh (40) hari.

 

5.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

 

6.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.