MENU

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

Bil.

Piagam/Standard

 

1.

Aduan mengenai sampah yang tidak dikutip pada kali pungutan akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

 

2.

Aduan mengenai parit tersumbat dan kekotoran jalan akan diambil tindakan pemulihan dalam tempoh 48 jam.

 

3.

Semua sisa pepejal dikutip dan diangkat mengikut jadual iaitu:-

 

 

i.  setiap kali premis komersial

 

 

ii.  3 kali seminggu untuk premis kediaman

 

4.

Semua sisa pepejal dikutip dan diangkat mengikut jadual iaitu setiap kali kecuali Ahad bagi bangunan ”High Rise”.

 

5.

Semua parit dan jalan dibersihkan mengikut jadual iaitu:-

 

 

i.  setiap kali untuk parit utama

 

 

ii.  3 kali seminggu untuk kawasan lain

 

6.

Membersihkan tandas awam kepunyaan M.P.P.P sekurang-kurangnya sekali sehari.

 

7.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh peneriman invois.

 

8.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.