MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan

Bil.

Piagam/Standard

 

1.

Permohonan yang lengkap yang diterima dari Jabatan berhubung pengesahan dalam perkhidmatan kakitangan akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari.

 

2.

Temuduga bagi mengisi kekosongan jawatan akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 80% proses pengisian dibuat dalam tempoh 3 hingga maksimum 4 bulan daripada tarikh kelulusan pengisian.

 

3.

Permohonan untuk permit mengeluarkan barang-barang lusuh dari kawasan perindustrian   akan dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh permohonan.

  • Permohonan Baru
  • Memperbaharui
 

4.

Permohonan untuk pas zon perindustrian bebas FIZ dikeluarkan dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh permohonan.

  • Permohonan Baru
  • Memperbaharui

 

5.

Tindakan penyelenggaraan dan pembaikan peralatan ICT yang ditetapkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan aduan.

 

6.

Memproses dan meluluskan permohonan untuk mengikuti latihan/kursus/seminar/ konvensyen di dalam dan luar negeri dalam masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

  • Dalam Negeri

          - Kursus Anjuran Pihak Luar

          - Kursus Dalaman

  • Luar Negeri

 

7.

Mengurus dan menyelaras Mesyuarat Biasa Majlis sekurang-kurangnya diadakan satu (1) kali sebulan serta menyediakan minit mesyuarat dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tarikh mesyuarat berkenaan diadakan.

 

8.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikannya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.

 

9.

Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.