MENU

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN

JUN

JUN(%)

JULAI JUN(%)

13.

Permohonan Lesen

(i)   Lesen Establisymen  Makanan, Iklan Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian

 

(ii)  Lesen Gerai Sementara/Gerai Bermusim

(i)   Permohonan lesen Establisymen  Makanan, Iklan  Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian diputuskan dalam tempoh empat (4) minggu.

 

 

(ii) Permohonan lesen gerai sementara/gerai bermusim  yang diluluskan dan lesen dikeluarkan dalam satu (1) hari

117

 

 

 

 

 

 

 

120

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

184

 

 

 

 

 

 

 

41

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

14.

Pengendalian Aduan:

(i)    Mengenai Sampah

 

 

 

(ii) Mengenai Parit/Jalan

 

 

 

(iii) Perkara-perkara Am

 

 

 

 

(iv)  Maklumbalas kepada pelanggan

 

Aduan mengenai sampah yang tidak dikutip pada hari pungutan akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

Aduan mengenai parit tersumbat dan kekotoran jalan akan diambil tindakan pemulihan dalam tempoh 24 jam.

 

Semua aduan melalui surat, datang sendiri (bersemuka), telefon, laman web dan e-mel diakui terima dan disalurkan kepada jabatan yang berkenaan pada hari yang sama.

 

Maklumbalas kepada pelanggan akan diberi dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima.

 

98

 

 

 

179

 

 

 

 

30

 

 

 

 

447

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

106

 

 

 

174

 

 

 

 

30

 

 

 

 

447

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

15.

Pertanyaan  Am  Mengenai Perundangan

Semua pertanyaan mengenai perundangan akan diberikan jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari.

 

-

- 1 100%