MENU

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN

OGOS

OGOS(%)

SEPTEMBER SEPTRMBER(%)

13.

Permohonan Lesen

(i)   Lesen Establisymen  Makanan, Iklan Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian

 

(ii)  Lesen Gerai Sementara/Gerai Bermusim

(i)   Permohonan lesen Establisymen  Makanan, Iklan  Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian diputuskan dalam tempoh empat (4) minggu.

 

 

(ii) Permohonan lesen gerai sementara/gerai bermusim  yang diluluskan dan lesen dikeluarkan dalam satu (1) hari

157

 

 

 

 

 

 

 

2

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

171

 

 

 

 

 

 

 

3

100%

 

 

 

 

 

 

 

100%

14.

Pengendalian Aduan:

(i)    Mengenai Sampah

 

 

 

(ii) Mengenai Parit/Jalan

 

 

 

(iii) Perkara-perkara Am

 

 

 

 

(iv)  Maklumbalas kepada pelanggan

 

Aduan mengenai sampah yang tidak dikutip pada hari pungutan akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

Aduan mengenai parit tersumbat dan kekotoran jalan akan diambil tindakan pemulihan dalam tempoh 48 jam.

 

Semua aduan melalui surat, datang sendiri (bersemuka), telefon, laman web dan e-mel diakui terima dan disalurkan kepada jabatan yang berkenaan pada hari yang sama.

 

Maklumbalas kepada pelanggan akan diberi dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima.

 

232

 

 

 

118

 

 

 

 

30

 

 

 

 

496

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

199

 

 

 

126

 

 

 

 

30

 

 

 

 

496

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

15.

Pertanyaan  Am  Mengenai Perundangan

Semua pertanyaan mengenai perundangan akan diberikan jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari.

 

18

100% 18 100%