MENU

APRIL DAN MEI 2022

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN
APRIL

APRIL(%)

MEI MEI(%)

 1.

Bil-bil Cukai

Bil-bil cukai taksiran akan disediakan dan disampaikan melalui pos kepada setiap pembayar cukai taksiran dua (2) kali setahun, iaitu sebelum 10 Januari dan 10 Julai. - - - -

2.

Perkhidmatan Kaunter Kasyer

 

Purata masa menunggu di kaunter bayaran untuk per transaksi per bil adalah dihadkan selama dua puluh (20) minit bagi masa sibuk dan sepuluh (10) minit bagi masa kurang sibuk.

 

5,312

100%

4,870

100%

3.

Permohonan Pelan-pelan Bangunan Mudah

Permohonan untuk kelulusan Pelan-pelan Bangunan Mudah (‘On The Spot Approval’) akan diproses secara serta-merta dan keputusan akan diberi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 

-

- - -

4.

Permohonan Pelan Bangunan

Permohonan Pelan Bangunan akan diproses dalam tempoh Tiga puluh tujuh (37) hari.

 

44

90.91%

69

92.75%

5.

Permohonan Pelan-Pelan Kejuruteraan

Permohonan bagi pelan-pelan Kejuruteraan yang melibatkan Pelan Parit dan Jalan, Pelan Lampu Jalan dan Pelan Kerja Tanah akan diputuskan dalam tempoh tidak melebihi lapan puluh (80) hari dengan syarat semua dokumen dikemukakan dengan lengkap dan teratur dan mematuhi syarat-syarat Majlis.

 

Perakuan Pelan Parit & Jalan (80 hari)

Perakuan Pelan Lampu Jalan (80 hari)

Perakuan Pelan Kerja Tanah (80 hari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

6

 

-

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

 

100%

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN

APRIL

APRIL(%)

MEI MEI(%)

6.

Permohonan Permit   Menggali Jalan

Kelulusan bagi permohonan Permit Menggali Jalan akan dikeluarkan dalam tempoh masa tujuh (7) hari tertakluk kepada semua syarat-syarat Jabatan dipatuhi.

 

3

100%

6 100%

7.

Permohonan Kebenaran Merancang

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak atau berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh 108 hari.

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak/berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh 77 hari. – ILCS (SPPM)

 

25

 

 

 

 

-

60.00%

 

 

 

 

-

30

 

 

 

 

-

63.33%

 

 

 

 

-

8.

Permohonan Pelan Lanskap

Permohonan untuk kelulusan Pelan Lanskap yang dikemukakan kepada Jawatankuasa One Stop Centre (OSC) akan diputuskan dalam tempoh satu (1) bulan.

 

2

100%

1 100%

9.

Taksiran Harta

Semua harta akan siap ditaksirkan dari tarikh penerimaan notis dalam tempoh enam (5) bulan.

 

495

100%

30 100%

10.

Carian Dan Pertanyaan Mengenai Cukai Taksiran

Semua carian dan pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.

 

2,547

100%

3,050

100%

11.

Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit

Tindakan-tindakan untuk tujuan pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit yang berkesan akan dijalankan lima (5) hari seminggu.

 

2

100%

5 100%

12.

Proses Penyembelihan Haiwan dan Pemeriksaan Daging

Semua proses penyembelihan haiwan dan pemeriksaan daging di Rumah Sembelih Majlis akan dijalankan dalam tempoh dua (2) jam.

 

Khinzir

Lembu

Kambing

 

 

 

 

 

4,350

115

58

 

 

 

 

100%

100%

100%

 

 

 

 

3,927

66

20

 

 

 

 

100%

100%

100%