MENU

Komited memastikan perkhidmatan yang diberikan  memenuhi standard kualiti dan  piagam pelanggan yang ditetapkan. Objektif kami  ialah untuk:

 

  • Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan melalui amalan urustadbir baik dan mengutamakan satu perkhidmatan, satu penyampaian dan ‘No Wrong Door Policy’.
  • Merancang dan melaksanakan pembangunan yang seimbang dan memelihara alam sekitar yang berkualiti.
  • Memperkukuhkan pulau sebagai hub ekonomi yang dinamik selaras dengan pembangunan NCER dalam konteks wilayah utara dan antarabangsa.
  • Merancang dan menyediakan kemudahan infrastruktur dan awam yang berkualiti, perkhidmatan masyarakat yang vibrant dan persekitaran yang bersih dan indah.
  • Meningkatkan budaya hidup berkualiti, memulihara warisan dan menggalakkan penglibatan komuniti untuk mencapai pembangunan masa depan.