MENU

SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

 

i)  DASAR KUALITI

Untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang mampan, dinamik dan progresif menerusi sistem penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisyen bagi memenuhi kehendak dan keperluan yang berkepentingan dan perundangan.

ii)  SKOP PERSIJILAN

Pengurusan Perkhidmatan Bandaraya Yang Merangkumi Kawalan Bangunan, Kesihatan Vektor, Perancangan, Premis Makanan Dan Penyembelihan Ternakan, Kawalan Perniagaan (Pelesenan) Dan Penilaian, Perundangan, Tempahan, Sewaan, Pembersihan Awam dan Badan Pengurusan Bersama Untuk Komuniti, Penguatkuasaan Dan Lanskap.

iii)  TEMPOH SAH

26 Februari 2019 - 25 Februari 2022

 

iv)  SKOP DAN NO DOKUMEN PROSES KERJA DAN ARAHAN KERJA 

 

BIL NO. DOKUMEN PK/AK
1 MBPP:PK-PL-01
MBPP:PK-PL-02
MBPP:PK-PL-03
MBPP:PK-PL-04
I)    Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian
II)    Permohonan Lesen Establisymen Makanan
III)    Permohonan Lesen Tempat Hiburan Awam
IV)    Permohonan Lesen Iklan Premis
2 MBPP:AK-PR-05
MBPP:AK-PR-06
MBPP:AK-PR-07
MBPP:AK-PR-08
I)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian
II)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Establisymen Makanan
III)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tempat Hiburan Awam
IV)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis
3 MBPP:AK-PW-9
MBPP:AK-PW-10
MBPP:AK-PW-11
MBPP:AK-PW-12

I)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian
II)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Establisymen Makanan
III)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tempat Hiburan Awam
IV)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis

4 MBPP:AK-PJ-13
MBPP:AK-PJ-14
MBPP:AK-PJ-15
MBPP:AK-PJ-16
I)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian
II)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Establisymen Makanan
III)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tempat Hiburan Awam
IV)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis
5 MBPP:AK-PNH-17
MBPP:AK-PNH-18
MBPP:AK-PNH-19
MBPP:AK-PNH-20
I)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian
II)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Establisymen Makanan
III)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tempat Hiburan Awam
IV)    Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis
6 MBPP:PK-PU-21 I)    Proses Saman Mahkamah
7 MBPP:PK-PP-22
MBPP:PK-PP-23
I)    Proses Bayaran Kelompok Jabatan-Jabatan Majlis
II)    Proses Penerimaan Hasil
8 MBPP:PK-BKA-24
MBPP:PK-BKA-25
MBPP:PK-BKA-26

I)    Pengurusan Kawalan Vektor dan Pest
II)    Permohonan Kad Pengendali Makanan
III)    Perkhidmatan Penyembelihan Haiwan Ternakan