MENU

PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

Untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang mampan, dinamik dan progresif menerusi sistem penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisyen bagi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan.

 

SKOP PERSIJILAN

Kawalan Perniagaan

 

TEMPOH SAH

26 Februari 2016 - 14 September 2018

 

PROSEDUR KERJA DAN ARAHAN KERJA 

 

SKOP PERSIJILAN MS ISO 9001:2008 - KAWALAN PERNIAGAAN

NO. DOKUMEN PK
MBPP : MK Manual Kualiti

 

PROSEDUR KERJA (PK)

NO. DOKUMEN PK
MBPP : PK- PL -01 Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian
MBPP : PK- PL -02 Permohonan Lesen Establisymen Makanan
MBPP : PK - PL -03 Permohonan Lesen Tempat Hiburan Awam
MBPP : PK - PL -04 Permohonan Lesen Iklan Premis

 

ARAHAN KERJA (AK)

NO. DOKUMEN AK
MBPP : AK – PR – 01 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian Oleh Jabatan Perancangan Pembangunan
MBPP : AK – PB – 02 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian Oleh Jabatan Bangunan
MBPP : AK – PJ – 03 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian Oleh Jabatan Kejuruteraan
MBPP : AK – PR – 04 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Establisymen Makanan Oleh Jabatan Perancangan Pembangunan
MBPP : AK – PB – 05 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Establisymen Makanan Oleh Jabatan Bangunan
MBPP : AK – PJ – 06 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Establisymen Makanan Oleh Jabatan Kejuruteraan
MBPP : AK – PR – 07 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tempat Hiburan  Awam oleh Jabatan Perancangan Pembangunan
MBPP : AK – PB – 08 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Tempat Hiburan Awam Oleh Jabatan Bangunan
MBPP : AK – PR – 09 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis Oleh Jabatan Perancangan Pembangunan
MBPP : AK – PB – 10 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis Oleh Jabatan Bangunan
MBPP : AK – PJ – 11 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis Oleh Jabatan Kejuruteraan
MBPP: AK - PW - 12 Ulasan Teknikal Permohonan Lesen Iklan Premis Oleh Jabatan 
Warisan

 

PROSEDUR KERJA SOKONGAN (PS)
 

NO. DOKUMEN PK
MBPP : PK-PS-PKP-01 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
MBPP : PK-PS-PKP-02 Kawalan Dokumen
MBPP : PK-PS-PKP-03 Kawalan Rekod
MBPP : PK-PS-PKP-04 Kawalan Ketidakpatuhan Perkhidmatan
MBPP : PK-PS-PKP-05 Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan
MBPP : PK-PS-PKP-06 Pengendalian Aduan Pelanggan
MBPP : PK-PS-PKP-07 Kajian Kepuasan Pelanggan
MBPP : PK-PS-PKP-08 Tindakan Pembetulan, Pencegahan Dan Penambahbaikan
MBPP : PK-PS-PKP-09 Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kerosakan Peralatan
MBPP : PK-PS-PKP-10 Pengendalian Latihan
MBPP : PK-PS-PP-11 Penyediaan Bajet Tahunan
MBPP : PK-PS-KAD-12 Pengendalian Audit Kualiti Dalaman

 

ARAHAN KERJA SOKONGAN 

NO. DOKUMEN AK
MBPP:AK-PS-KAD-01 Garispanduan Menjalankan Audit Kualiti Dalaman