MENU

Fungsi Majlis

1. Memberi perkhidmatan perbandaran kepada penduduk seperti perkhidmatan pungutan & pelupusan      sampah & perkhidmatan pembersihan pantai, tandas awam, jalan & parit;
 
2. Menyedia & menyelanggarakan kemudahan-kemudahan awam seperti perparitan, lampu, gegili, tandas awam, perhentian bas & lain-lain;
 
3. Menyediakan kemudahan-kemudahan masyarakat seperti kompleks sukan, balai rakyat, pusat reakreasi, padang permainan, taman & kawasan lapang, pasar kompleks penjaja & tapak penjaja;
 
4. Menyediakan insfrastruktur & mengawal sistem lalu lintas bagi menggalakkan pertumbuhan industri, perdagangan & pelancongan;
 
5. Menggerakan penduduk ke arah kecemerlangan dalam aspek fizikal, kerohanian & pemikiran, melalui penyelenggaran & pemeliharaan alam sekitar & ekologi;
 
6. Menyediakan kemudahan kesihatan awam yang baik serta mewujudkan suasana yang indah & nyaman untuk mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat
 
7. Merancang & menggalakkan pembangunan kawasan Perbandaran yang sesuai dengan undang-undang & dasar-dar pembangunan Negeri & Negara.