MENU

TEKS UCAPAN YANG BERUSAHA AR. YEW TUNG SEANG DATUK BANDAR MBPP DI UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN DATUK BANDAR MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG, 22 JAN 2018 (ISNIN), JAM 9.30 PAGI DI DEWAN PERSIDANGAN MAJLIS, DEWAN BANDARAYA, JALAN PADANG KOTA LAMA


YAB Tuan Lim Guan Eng
Ketua Menteri Pulau Pinang,

YB. Dato' Haji Mohd Rashid bin Hasnon,
Timbalan Ketua Menteri (I) Pulau Pinang,

YB. Prof. Dr. P. Ramasamy a/l Palanisamy,
Timbalan Ketua Menteri (II) Pulau Pinang,

YB. Dato' Seri Haji Farizan Bin Darus,
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang,

YB. Tuan Chow Kon Yeow,
Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, 
Pengurusan Lalu lintas & Tebatan Banjir,

Yang Berhormat-Yang Berhormat,
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang,

Yang Berhormat-Yang Berhormat,
Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Dewan Rakyat,
Ahli-Ahli Majlis,
Majlis Bandaraya Pulau Pinang,

Yang Berusaha Ir. Addnan Mohd. Razali,
Setiausaha Bandaraya,

Ketua-ketua Jabatan,

Rakan-rakan Media,

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian,

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Sesunguhnya saya menerima jawatan ini dengan penuh rasa syukur dan rendah diri. Saya sedar amanah yang diberikan bersama tugas dan tanggungjawab adalah satu cabaran yang amat besar.

Namun begitu, saya yakin dengan sokongan dan kolaborasi dari Kerajaan Negeri, semua Ahli-ahli Majlis, warga MBPP dan rakyat Pulau Pinang, akan membantu saya untuk mengemudi organisasi ini.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada mantan Datuk Bandar Dato’ Maimunah Mohd Sharif di atas kepimpinan cemerlang beliau selama 6 bulan 18 hari di MBPP yang telah melakarkan sejarah sebagai rakyat Malaysia yang pertama memegang jawatan tertinggi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Sekali lagi, ini membuktikan Pulau Pinang mampu menghasilkan bakat di persada antarabangsa.

Kepada Dato’ Maimunah Mohd. Sharif, saya bagi pihak seluruh warga MBPP mengucapkan Selamat Maju Jaya dan “Jasa mu tetap dikenang.” Kami akan meneruskan kesinambungan ke atas Target MBPP 2018 serta visi Kerajaan Negeri yang telah ditetapkan.

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua rakyat Pulau Pinang dan warga MBPP termasuk Ahli-ahli Majlis di atas beberapa pencapaian dan pengiktirafan yang telah diterima selaras dengan keazaman kita ke arah Pulau Pinang yang lebih bersih, lebih hijau, lebih selamat dan lebih sihat (Cleaner, Greener, Safer and Healthier) ; antaranya adalah :-

1. MBPP menduduki tempat ke-3 sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang paling bersih di Malaysia. MBPP juga berjaya mematuhi kriteria-kriteria ASEAN Clean Tourist City Standard (ACTC) 2018 di mana satu Majlis Penyampaian Anugerah ACTC akan diadakan pada 26hb Januari, 2018 di Chiang Mai, Thailand.

2. MBPP telah menambah penanaman pokok sebanyak 13,386 pokok lagi baru-baru ini yang telah dimasukkan ke dalam Malaysia Book of Records (MBOR) untuk ‘The Most Number of Golden Shower (Cassia Fistula) trees planted” iaitu sebanyak 5,097 pokok cassia fistula telahpun ditanam pada 11hb November, 2017. 

3. Pulau Pinang juga menduduki tempat ketiga di Malaysia yang mempraktiskan Green Building Index (GBI). Sebanyak 30 buah bangunan dengan keluasan lantai lebih kurang 11 juta kaki persegi yang akan mengurangkan pelepasan CO2 sebanyak 25.4 kilotan setahun.

4. Bilangan CCTV yang sedia ada akan ditambah dari 550 buah kepada 900 buah menjelang hujung tahun 2018. MBPP sedang membangunkan “Intelligent Operation Centre” (IOC)yang mempunyai keupayaan Analitik Video. 

5. MBPP juga akan terus membangunkan kemudahan dan infrastruktur yang berdasarkan kepada “Universal Design” dengan harapan orang ramai boleh berjalan kaki dan berbasikal tanpa dikhuatiri dilanggar oleh kenderaan bermotor.

YAB Ketua Menteri dan hadirin sekalian,

Kami memegang prinsip “To know and to serve” rakyat marhaen dengan pendekatan yang lebih kepada “street view” daripada “helicopter view”.Sebagai seorang Datuk Bandar yang berlatarbelakangkan Arkitek, saya percaya kepada prinsip “Less is More”. Kepercayaan tersebut dapat dicapai melalui penglibatan komuniti untuk merealisasikan Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) 2030.

MBPP juga sedang memantapkan “Smart City Blue Print” dengan memfokuskan kepada 5 Domain iaitu:
i) Smart E-Governance
ii) Smart Mobility
iii) Smart Environment
iv) Smart Economy, &
v) Smart Social

Kesemua 44 sistem sedia ada di MBPP akan diintergrasikan menjadi satu sistem tunggal dengan penggunaan ICT dan IOT untuk mewujudkan satu Data Raya bagi tujuan penganalisaan (BDA) yang boleh mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian. Ia juga merupakan panduan penting semasa menetapkan dasar-dasar mengikut kehendak umum. Ini adalah searus dengan era Industri 4.0 yang mengeksploitasikan keupayaan “Machine Learning” dan “Artificial Intelligence” (A.I.) .

Akhir kata, saya amat berterima kasih kepada semua terutamanya kepada YAB Ketua Menteri yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menerajui organisasi yang penting serta berprestij ini. Tidak pernah terlintas dalam minda "Budak Kampong" ini akan menjadi seorang Datuk Bandar di bandaraya yang terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah juga di peringkat antarabangsa.

Detik permulaan dan perjalanan tersebut amatlah penting bagi saya untuk memahami kehendak-kehendak Rakyat Marhaen disamping membawa bandaraya ini ke arah Bandaraya Antarabangsa.

Saya dengan rendah diri ingin menyeru golongan pelajar di Bandar mahupun di Desa supaya tuntutlah ilmu dari peringkat bangku sekolah lagi dan BERANI mengejar impian mulia yang dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat dan negara!

Mengimbau kembali di zaman yang serba kekurangan di era perkampungan yang tanpa air pili dan lampu elektrik, serta selut yang tersangkut dalam ‘mudguard’ (magat) basikal yang kadang kala terpaksa saya usungnya daripada mengayuhnya di atas denai ladang getah pada hari hujan; mencari idea daripada sumber-sumber asli di sekitar kampong untuk menampung keinginan merasa keseronokan alat-alat permainan seperti pistol dan motobot yang tidak mampu dibeli pada ketika itu.... sebenarnya adalah kelebihan kepada saya untuk lebih tabah semasa menghadapi sebarang cabaran di mana-mana jua!

Marilah bersama-sama kita berganding bahu untuk melonjakkan taraf Bandaraya kita ke satu tahap yang lebih tinggi.

● “The World is watching Penang. 
●Penang is the place to nurture talents. 
●The City Council of Penang Island (MBPP) is a PLATFORM to connect people together for a better future.”

“This is our city. Let’s work together for our city.”

Sekian. Terima kasih.