MENU

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi Datuk Bandar yang kedua bagi menerajui Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP). Pelantikan saya dari seorang Yang Di Pertua kepada Dato' Bandar, sudah tentu banyak cabaran. Walaubagaimanapun cabaran ini akan dapat diatasi dengan kerjasama semua pihak.

Visi MBPP adalah menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya yang harmoni dan progresif serta memiliki budaya, warisan dan keindahan semula jadi yang unik di peringkat global.

Misi MBPP adalah meningkatkan dan memelihara kualiti kehidupan penduduk bandaraya Pulau Pinang melalui perkhidmatan dan pembangunan yang berkualiti dan seimbang, persekitaran dan kemudahan yang kondusif dan lengkap, dan tadbir urus yang cekap.

Untuk mencapai visi dan misi kami telah merangka 6 fokus utama. Fokus utama ialah untuk menjadikan MBPP sebagai bandaraya pintar di samping mengarusperdanakan gender dan untuk menjadikan Pulau Pinang lebih bersih, lebih hijau, lebih selamat dan lebih sihat.

Untuk mencapai 6 fokus ini, 24 aktiviti telah di rangka untuk di capai bagi tahun 2017 ini. Untuk melaksanakan 6 fokus dan 24 aktiviti ini, memerlukan satu pasukan yang padu dari semua Ahli Majlis dan ketua-ketua jabatan, pekerja-pekerja MBPP serta sokongan padu stakeholders di Pulau Pinang.

Adalah harapan saya, agar kami akan terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih berkesan dan menyediakan perkhidmatan yang cekap dan tepat khususnya dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan yang memberi penekanan kepada pembangunan mampan.

Majlis Bandaraya Pulau Pinang akan terus berusaha untuk menambahbaik urus tadbir dalam penyampaian perkhidmatan selaras dengan polisi kerajaan negeri, Sustainable Development Goal serta New Urban Agenda 2030.

Sekian, terima kasih.

"Kecemerlangan Budaya Kita"

 

Dato' Maimunah Mohd Sharif

Datuk Bandar

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

www.mbpp.gov.my