MENU

 

AHLI-AHLI JAWATANKUASA TETAP & JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)
MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
MULAI 01 JANUARI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

 

PIHAK BERKUASA PELANTIKAN & PIHAK BERKUASA TATATERTIB

JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

JAWATANKUASA TETAP PERANCANGAN PEMAJUAN

Pengerusi
 
Datuk Bandar

 

 

Ahli Jawatankuasa

En. Harvindar Singh a/l Darshan Singh

Setiausaha Bandaraya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urusetia

 

Pengarah Khidmat Pengurusan

Pengerusi
 
Datuk Bandar
 

 

Ahli Jawatankuasa

En. Francis a/l Joseph

Ahli majlis 1 (pemerhati – berdasarkan permohonan)

Ahli majlis 2 (pemerhati – berdasarkan permohonan)

En. Jeffrey Chew Gim Eam,
wakil  Perbadanan Pembangunan P. Pg
Pengarah, PLANMalaysia@P. Pg
 
Pengarah, Pej. Tanah & Galian
P. Pg

Pentadbir Tanah Daerah DTL

Pentadbir Tanah Daerah DBD

Pengarah JKR, P. Pg

Pengarah Jab. Pengairan & Saliran, P. Pg

Pengarah Jab. Alam Sekitar, P. Pg

Pengurus Besar PBA, P. Pg

Pengurus Daerah Kanan TNB,
P. Pg

Pengarah Jab. Bomba & Penyelamat P. Pg

Pengurus Telekom Malaysia Bhd

Pengarah Suruhanjaya Pkhd. Air Negara / Indah Water Konsortium (IWK)

Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Wilayah Utara)

Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan

Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Pengarah Jab. Mineral & Geosains
Malaysia (Kedah/Perlis/P.Pinang)

Pengarah Kawalan Bangunan MBPP

Pengarah Perancangan Pembangunan MBPP

Pengarah Kejuruteraan MBPP

Pengarah Kesihatan Persekitaran & Pelesenan MBPP

Pengarah Landskap MBPP

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

 

Urusetia

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Perancangan Pembangunan

Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)

Pengerusi

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

Pn. Nur Zarina binti Zakaria

 

Ahli Jawatankuasa

En. Harvindar Singh a/l Darshan Singh

En. Goh Choon Keong

En. Wong Yuee Harng

En. Gooi Seong Kin

En. Francis a/l Joseph

En. Ahmad Razaaim bin Azimi

Tn. Hj. Mhd Nasir bin Yahya

Pn. Khoo Salma Nasution

Cik Shung Yin Ni

Pengarah UPEN

Pengarah, PLANMalaysia@Pulau Pinang

Pengarah, JKR, P. Pg

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir
 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Perancangan Pembangunan

Penasihat Undang-undang

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

Pgh. Khidmat Kemasyarakatan

 Pgh. Konservasi Warisan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Landskap

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

 

Urusetia

 

Pgh. Perancangan Pembangunan

/2

 

 

-:2:-

 

JAWATANKUASA TETAP PENGURUSAN KEWANGAN

JAWATANKUASA TETAP INFRASTRUKTUR & LALU LINTAS

JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN AWAM

Pengerusi

 

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

 

 

Ahli Jawatankuasa

 

Pn. Grace Teoh Koon Gee

En. Gooi Seong Kin

Pn. Kala a/p Durai Raj

En. Francis a/l Joseph

En. Ahmad Azrizal bin Tahir

En. Ahmad Razaaim bin Azimi

En. Tan Chiew Choon

En. Saiful Azwan bin Abd Malik

Tn. Hj. Mhd Nasir bin Yahya

Pn. Khoo Salma Nasution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

Penasihat Undang-Undang

Pgh. Perancangan Pembangunan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

Ketua Audit Dalam

 

 

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Urusetia

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

 

 

 

 

 

 

 

Pengerusi

 

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

 

 

Ahli Jawatankuasa

En. Goh Choon Keong

Pn. Grace Teoh Koon Gee

En. Wong Yuee Harng

Pn. Kala a/p Durai Raj

Pn. Nur Zarina binti Zakaria

En. Shahrudin bin Mohamed Shariff

Tn. Hj. Mhd Nasir bin Yahya

Pn. Khoo Salma Nasution

Ketua Polis Negeri, Pulau Pinang

Pengarah JKR Negeri, Pulau Pinang

Pengurus Daerah, TNB Negeri, P. Pinang

Pengarah JPJ Negeri, Pulau Pinang

Pengurus Besar, PBA Negeri, Pulau Pinang

Pengarah Suruhanjaya Pkhd. Air Negara / Indah Water Konsortium (IWK)

Pengarah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)

Jurutera Unit Lalu lintas, Kerajaan Tempatan (Pej. SUK Negeri, Pulau Pinang)

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

 

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penguatkuasaan

Dua (2) orang wakil dari Majlis Pengangkutan Negeri Pulau Pinang adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Urusetia

Pgh. Kejuruteraan

 

 

Pengerusi

 

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

 

 

Ahli Jawatankuasa

En. Goh Choon Keong

En. Gooi Seong Kin

En. Ahmad Azrizal bin Tahir

En. Tan Chiew Choon

En. Shahrudin bin Mohamed Shariff

En. Saiful Azwan bin Abd Malik

Pengarah, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.

Wakil Pej. Daerah, DTL

Wakil Pej. Daerah, DBD

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

Penasihat Undang-Undang

Pgh. Perancangan Pembangunan

Pgh. Khidmat Pengurusan

Pgh. Konservasi Warisan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Pkhd. Perbandaran

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

 

Urusetia

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

Pgh. Pkhd. Perbandaran

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

/3

 


-:3:-

 

JAWATANKUASA TETAP PENGUATKUASAAN & PENDIDIKAN AWAM

Pengerusi

Datuk Bandar

 

Pengerusi Gantian

En. Ahmad Azrizal bin Tahir

 

Ahli Jawatankuasa

 

En. Wong Yuee Harng

Pn. Grace Teoh Koon Gee

Pn. Kala a/p Durai Raj

Pn. Nur Zarina binti Zakaria

En. Ahmad Razaaim bin Azimi

En. Shahrudin bin Mohamed Shariff

En. Tan Chiew Choon

En. Saiful Azwan bin Abd Malik

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

Penasihat Undang-Undang

Pgh. Perancangan Pembangunan

Pgh. Khidmat Pengurusan

Pgh. Khidmat Kemasyarakatan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Pkhd. Perbandaran

Pgh. Landskap

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

Pen. Pgh. Kanan (Perhubungan Awam)

Wakil Pej. Daerah, DTL

Wakil Pej. Daerah, DBD

Pengarah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)

Pengarah JPJ Negeri, Pulau Pinang

Ketua Polis DTL

Ketua Polis DBD

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Urusetia

 

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Khidmat Pengurusan

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kesihatan Persekitaran &

 

 

 

ptku/ahlijkuasatetap2017