MENU

 

AHLI-AHLI JAWATANKUASA TETAP & JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)
MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
MULAI 01 JULAI 2018 HINGGA 31 DISEMBER 2019

 

PIHAK BERKUASA PELANTIKAN & PIHAK BERKUASA TATATERTIB

JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

JAWATANKUASA TETAP PERANCANGAN PEMAJUAN

Pengerusi
 
Datuk Bandar

 

 

Ahli Jawatankuasa

En. Harvindar Singh a/l Darshan Singh

Setiausaha Bandaraya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urusetia

 

Pengarah Khidmat Pengurusan

Pengerusi
 
Datuk Bandar
 

 

Ahli Jawatankuasa

En. Harvindar Singh a/l Darshan Singh
Cik Tan Hooi Peng
En. Francis a/l Joseph
Pn. Nur Zarina Binti Zakaria

Ahli majlis 1 (pemerhati – berdasarkan permohonan)

Ahli majlis 2 (pemerhati – berdasarkan permohonan)

En. Jeffrey Chew Gim Eam,
wakil Perbadanan Pembangunan P. Pg
Pengarah, PLANMalaysia@Pulau Pinang
Pengarah, Pej. Tanah & Galian P. Pg
Pentadbir Tanah Daerah DTL
Pentadbir Tanah Daerah DBD
Pengarah JKR, P. Pg
Pengarah Jab. Pengairan & Saliran, P. Pg
Pengarah Jab. Alam Sekitar, P. Pg
Pengurus Besar PBA, P. Pg
Pengurus Daerah Kanan TNB, P. Pg
Pengarah Jab. Bomba & Penyelamat P. Pg
Pengurus Telekom Malaysia Bhd
Pengarah Suruhanjaya Pkhd. Air Negara /
Indah Water Konsortium (IWK)
Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia (Wilayah Utara)
Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan
Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Pengarah Jab. Mineral & Geosains
Malaysia (Kedah/Perlis/P.Pinang)
Pengarah Kawalan Bangunan MBPP
Pengarah Perancangan Pembangunan
MBPP
Pengarah Kejuruteraan MBPP
Pengarah Kesihatan Persekitaran &
Pelesenan MBPP
Pengarah Landskap MBPP

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

 

Urusetia

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Perancangan Pembangunan

Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)

Pengerusi

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

Pn. Nur Zarina binti Zakaria

 

Ahli Jawatankuasa

En. Gerald Mak Mun Keong
En. Harvindar Singh a/l Darshan Singh
Cik Tan Hooi Peng
En. Theng Jie Wey
En. Wong Yuee Harng
En. Gooi Seong Kin
En. Francis a/l Joseph
En. Tan Seng Keat
En. Ahmad Azrizal bin Tahir
En. Ong Kean Peng
Pn. Nurliyana binti Mohd Ramzi
En. Azahari bin Aris
Cik Shung Yin Ni
Dr. Chee Heng Leng
Pengarah UPEN
Pengarah, PLANMalaysia@Pulau Pinang
Pengarah, JKR, P. Pg

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir
 

Pgh. Kawalan Bangunan
Pgh. Kejuruteraan
Pgh. Perancangan Pembangunan
Penasihat Undang-undang
Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta
Pgh. Khidmat Kemasyarakatan
Pgh. Konservasi Warisan
Pgh. Penguatkuasaan
Pgh. Landskap
Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

 

Urusetia

 

Pgh. Perancangan Pembangunan

/2

 

 

-:2:-

 

JAWATANKUASA TETAP PENGURUSAN KEWANGAN

JAWATANKUASA TETAP INFRASTRUKTUR & LALU LINTAS

JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN AWAM

Pengerusi

 

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

En. Gooi Seong Kin

 

Ahli Jawatankuasa

 

En. Kaliyappan a/l P Renganathan
Cik Vino Dini a/p Chandrasagon Pitchy
En. Theng Jie Wey
En. Rohaizat bin Hamid
En. Wong Yuee Harng
En. Francis a/l Joseph
En. Hari Krishnan a/l Ramakrishnan
En. Aidi Akhbal bin Mohamed Zainon
En. Ong Kean Peng
Pn. Latifah Binti Hussainsa
En. Saiful Azwan bin Abd Malik
Dr. Chee Heng Leng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

Pgh. Kawalan Bangunan
Pgh. Kejuruteraan
Pgh. Perbendaharaan
Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta
Penasihat Undang-Undang
Pgh. Perancangan Pembangunan
Pgh. Penguatkuasaan
Pgh. Bahagian (Pelesenan)
Ketua Audit Dalam

 

 

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Urusetia

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

 

 

 

 

 

 

 

Pengerusi

 

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

En. Tan Seng Keat

 

Ahli Jawatankuasa

En. Hari Krishnan a/l Ramakrishnan
Pn. Nur Zarina binti Zakaria
En. Shahrudin bin Mohamed Shariff
Pn. Latifah Binti Hussainsa
En. Kaliyappan a/l P Renganathan
En. Rohaizat bin Hamid
En. Theng Jie Wey
En. Wong Yuee Harng
Cik Tan Hooi Peng
En. Gooi Seong Kin
En. Saiful Azwan bin Abd Malik
En. Azli bin Ibrahim
Cik Shung Yin Ni
Ketua Polis Negeri, Pulau Pinang
Pengarah JKR Negeri, Pulau Pinang
Pengurus Daerah, TNB Negeri, P. Pinang
Pengarah JPJ Negeri, Pulau Pinang
Pengurus Besar, PBA Negeri, Pulau Pinang
Pengarah Suruhanjaya Pkhd. Air Negara /
Indah Water Konsortium (IWK)
Pengarah Suruhanjaya Pengangkutan Awam
Darat (SPAD)
Jurutera Unit Lalu lintas, Kerajaan Tempatan
(Pej. SUK Negeri, Pulau Pinang)

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

Pgh. Kejuruteraan
Pgh. Perbendaharaan
Pgh. Penguatkuasaan
Dua (2) orang wakil dari Majlis Pengangkutan Negeri Pulau Pinang adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Urusetia

Pgh. Kejuruteraan

 

 

Pengerusi

 

Datuk Bandar

 

 

Pengerusi Gantian

En. Wong Yuee Harng

 

Ahli Jawatankuasa

Cik Tan Hooi Peng
En. Harvindar Singh a/l Darshan Singh
En. Gerald Mak Mun Keong
En. Gooi Seong Kin
En. Theng Jie Wey
En. Ahmad Azrizal bin Tahir
En. Hari Krishnan a/l Ramakrishnan
En. Aidi Akhbal bin Mohamed Zainon
En. Shahrudin bin Mohamed Shariff
En. Latifah Binti Hussainsa
En. Saiful Azwan bin Abd Malik
En. Azahari bin Aris
Pengarah, Jab. Kesihatan Negeri P.Pg
Wakil Pej. Daerah, DTL
Wakil Pej. Daerah, DBD

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

 

Pgh. Kawalan Bangunan
Pgh. Kejuruteraan
Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan
Penasihat Undang-Undang
Pgh. Perancangan Pembangunan
Pgh. Khidmat Pengurusan
Pgh. Konservasi Warisan
Pgh. Penguatkuasaan
Pgh. Pkhd. Perbandaran
Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

 

Urusetia

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan
Pgh. Pkhd. Perbandaran
Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

/3

 


-:3:-

 

JAWATANKUASA TETAP PENGUATKUASAAN & PENDIDIKAN AWAM

Pengerusi

Datuk Bandar

 

Pengerusi Gantian

En. Ahmad Azrizal bin Tahir

 

Ahli Jawatankuasa

 

En. Tan Seng Keat
En. Aidi Akhbal bin Mohamed Zainon
En. Shahrudin bin Mohamed Shariff
En. Ong Kean Peng
Cik Vino Dini a/p Chandragason Pitchy
En. Wong Yuee Harng
En. Rohaizat bin Hamid
En. Kaliyappan a/l P Renganathan
En. Gerald Mak Mun Keong
Cik Tan Hooi Peng
Puan Nurliyana binti Mohd Ramzi
En. Azli bin Ibrahim

 

Ketua Jabatan
yang dikehendaki hadir

 

Pgh. Kawalan Bangunan
Pgh. Kejuruteraan
Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan
Pgh. Perbendaharaan
Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta
Penasihat Undang-Undang
Pgh. Perancangan Pembangunan
Pgh. Khidmat Pengurusan
Pgh. Khidmat Kemasyarakatan
Pgh. Penguatkuasaan
Pgh. Pkhd. Perbandaran
Pgh. Landskap
Pgh. Bahagian (Pelesenan)
Pen. Pgh. (Komunikasi Korporat &Perhubungan
Awam) 1
Wakil Pej. Daerah, DTL
Wakil Pej. Daerah, DBD
Pengarah Suruhanjaya Pengangkutan Awam
Darat (SPAD)
Pengarah JPJ Negeri, Pulau Pinang
Ketua Polis DTL
Ketua Polis DBD

 

Ketua Jabatan yang hadir
tertakluk kepada keperluan

 

Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

Urusetia

Pgh. Penguatkuasaan
Pgh. Khidmat Pengurusan
Pgh. Kawalan Bangunan
Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

 

 

 

ptku/ahlijkuasatetap2017