MENU

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis akan menutup jalan untuk memberi ruang kepada pengambaran filem yang akan dijalankan di kawasan sekitar Negeri Pulau Pinang. Tarikh dan jalan yang terlibat adalah seperti di lampiran.

Sekian terima kasih.