MENU


PENGEMASKINIAN MAKLUMAT EMAIL DAN NOMBOR TELEFON BAGI PENGHANTARAAN BIL CUKAI TAKSIRAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

Kemaskini maklumat emel dan nombor telefon anda dengan mengimbas QR kod atau klik pada pautan http://bit.ly/kemaskinicukaimbpp bagi penghantaraan Bil Cukai Taksiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang secara digital.

http://bit.ly/kemaskinicukaimbpp