MENU

Cara Pendaftaran:

1. Buka Sistem Pengurusan Maklumat Lesen (eLesen) melalui pautanĀ https://elesen.mbpp.gov.my
2. Daftar Ahli
3. Pilih menu Permohonan Suntikan Anti-Tifoid (PKP)