MENU

Sebarang pertanyaan dan aduan berkenaan  Sistem Letak Kereta Secara Pintar ‘Penang Smart Parking’ bolehlah disalurkan melalui  aduanpsp@mbpp.gov.my.