MENU


PROGRAM JENDELA PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG, BILANGAN 11 TAHUN 2018

Adalah   dimaklumkan    bahawa   program   bertemu   orang   ramai  (Jendela   Pelanggan),   Majlis Bandaraya  Pulau Pinang bagi bulan November  2018 akan diadakan seperti ketetapan  berikut :

Tarikh   :    16 November  2018 (Jumaat) 
Masa     :    3.00 petang hingga 5.00 petang
Tempat :    Bilik Perdana, Paras 4, Komtar Pulau Pinang