MENU

Dimaklumkan bahawa Majlis akan mengadakan larangan pembelokan kanan di persimpangan Jalan Pintal Tali/ laluan masuk People's Court , Pulau Pinang   bermula dari 20 Ogos 2018 (Hari Isnin) jam 10.00 pagi seperti pelan yang disertakan.