MENU
No.
Items
Implementation Date
51.
Garis panduan Penyediaan Bilik Penyusuan Dan Persalinan Bayi 15.10.2012
52.

Pindaan Garis panduan Pengawalan Tukarguna Bangunan Kediaman Kepada Tadika, Taska, Pusat Jagaan Kanak-Kanak, Pusat Jagaan Ibu Bersalin Dan Anak Dan Pusat Jagaan Orang Tua Di Kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang

28.06.2018
53. Garis panduan Penyediaan Tadika/Taman Asuhan Kanak-Kanak (Taska) Untuk Pemajuan Perumahan Baru Di Peringkat Permohonan Kebenaran Merancang 25.04.2017
54. Garis panduan Perancangan Gated Community And Guarded Neighbourhood. 29.03.2012
55. 17.10.2014 & 20.10.2014 & 16.02.2015   
56.

Garis panduan Penggunaan Nisbah Plot Bagi Pemajuan Kediaman Di Dalam Pemajuan Bercampur

23.11.2017

 

57. Garis panduan Tukarguna Bangunan-Bangunan Kediaman Sesebuah Sedia Ada Kepada Perniagaan Dan Institusi Di Jalan Macalister Di Antara Persimpangan Lebuhraya Peel Dan Persimpangan Jalan Perak, Pulau Pinang 12.12.2014
58.

Garis panduan kawalan tukarguna bangunan kediaman sediada berhadapan jalan tanjong tokong (dari persimpangan jalan tanjong tokong – jalan kelawai hingga balai bomba bagan jermal (pelan no. Mbpp/pn-058(pg/tt)(d1/2016)

2015/2016
59.

Garis Panduan Keselamatan Bagi Pembangunan Dengan Besmen

27.10.2016
60. Garis Panduan Tempat Letak Kenderaan Bagi Pemajuan Perdagangan Di Kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang 23.06.2016