MENU
No.
Items
Implementation Date
41. Garis panduan Perumahan Kos Sederhana Rendah (LMC) Negeri Pulau Pinang (Pindaan) Bagi Daerah Barat Daya. 23.12.2004
42.
Garis panduan Kawalan Papan Iklan (Billboard) Dan Menara Papan Iklan Setiang (Unipole) Dan Iklan Di Pagar Keselamatan (Hoarding) Di Kawasan MPPP. 23.09.2005
43. Garis panduan Kawalan Perletakan Kolumbarium, Krematorium, ‘Funeral Parlour', Pembuatan Dan Penjualan Keranda Di Kawasan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. 19.01.2006
44. Garis panduan Bagi Penggunaan Tanah Lapang Sedia ada Ada Di Dalam Kawasan MPPP 17.12.2007
45. Garis panduan Perlingkungan Semula Daripada Zon "Perumahan Tetap Sedia Ada" Kepada Zon "Perniagaan Am" Dan Zon "Pemajuan Bercampur" (Perniagaan/Perumahan) Bagi Lot-Lot Di Sepanjang Jalan Jones, Bandar George Town, Dtl, Pulau Pinang. 14.06.2012.
46. Penambahbaikan Prosedur Pelaksanaan Garispanduan Peningkatan Ketumpatan Dan Nisbah Plot Di Majlis Perbandaran Pulau Pinang (87 Unit/Ekar) Kawalan Pemajuan Majlis Perbandaran Pulau Pinang [MPPP/PN-020(PL/PP)(F1/96)] 28.06.2010,
21.12.2011,
26.08.2014
47. Pindaan Garis Panduan Anjakan Bangunan Tinggi Dari Sempadan Guna Sama 28.8.2009
48. Garis panduan Perlingkungan Semula Daripada ‘Zon Perumahan Am' Kepada ‘Zon Industri' Bagi Lot-Lot Bangunan Kedai Pejabat 2 Tingkat Di Atas Lot 14163 Hingga 14171, 14224 Hingga 14229 Di Jalan Permatang Damar Laut Dan Bangunan Rumah Kedai 2 Tingkat Di Atas Lot 14172 Hingga 14195 Dan 14230 Hingga 14236 Di Solok Kekabu 1, Mukim 12, Batu Maung, DBD, Pulau Pinang. 14.06.2012
49. Garis panduan Perlingkungan Semula Daripada Zon "Perumahan Am" Kepada Zon "Perniagaan Am" Bagi Lot 747 Hingga 762 Dan Lot 2568 Hingga 2578 Di Jalan Tan Sri Teh Ewe Lim, Seksyen 2, Bandar Jelutong, Dtl, Pulau Pinang. 14.06.2012
50. Garis Panduan Lot-Lot Kecil Di Pantai Utara Yang Terlibat Dengan Pelebaran Jalan Dan Anjakan 50 Kaki Daripada Sempadan Lot Di Sebelah Laut 29.06.2012