MENU
BIL NO. DOKUMEN     PK/AK
9 MBPP:PK-PKM-27 I)    Penyelenggaraan Balai Rakyat
10 MBPP:AK-PB-28 I)    Ulasan Teknikal Penyelenggaraan Balai Rakyat
11 MBPP:PK-COB-29 I)    Permohonan Sijil Perakuan Badan Pengurusan Bersama (JMB)
12 MBPP:PK-PE-30 I)    Pelaksanaan Tindakan Penguatkuasaan Kapit dan Tunda
13 MBPP:PK-PPP-31 I)    Pengurusan Pembersihan Awam Parit dan Jalan

14

MBPP:PK-PLK-32 I)    Proses Permohonan Pelan Landskap
15 MBPP:PK-PKP-33
MBPP:PK-PKP-34
MBPP:PK-PKP-35
MBPP:PK-PKP-36
I)    Pengurusan Pengambilan Kakitangan
II)    Pengurusan Latihan
III)    Pengurusan Perolehan
IV)    Kajian Kepuasan Pelanggan
MBPP:PK-PS-PKP-37
MBPP:PK-PS-PKP-38
MBPP:PK-PS-PKP-39
MBPP:PK-PS-PKP-40
MBPP:PK-PS-PKP-41
MBPP:PK-PS-PKP-42
V)      Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
VI)      Kawalan Dokumen
VII)      Kawalan Rekod
VIII)    Kawalan Ketidakpatuhan Perkhidmatan
IX)    Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
X)    Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kerosakan Peralatan
16 MBPP:PK-KAD-43 I)    Pengendalian Audit Kualiti Dalaman