MENU

 

STANDING COMMITTEE & ONE STOP CENTRE COMMITTEE 
CITY COUNCIL OF PENANG ISLAND
01 JULY 2018 UNTIL 30 JUNE 2018

 

PIHAK BERKUASA PELANTIKAN & PIHAK BERKUASA TATATERTIB

JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

JAWATANKUASA TETAP PERANCANGAN PEMAJUAN

Chairman

 

Mayor

 

 

Committee

 

Mr.Harvindar Singh a/l Darshan Singh

 

City Secretary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat

 

Pengarah Khidmat Pengurusan

 

Chairman

 

Mayor

 

 

 

 

Committee

 

Mr.Francis a/l Joseph

Councillor 1 (Observer - based on request)

Councillor 2 (Observer - based on request)

Pengarah, JPB & D, P. Pg.

Pengarah, Pej. Tanah & Galian P. Pg

Pentadbir Tanah Daerah DTL.

Pentadbir Tanah Daerah DBD.

Pengarah JKR, P. Pg.

Pengarah Jab. Pengairan & Saliran, P. Pg.

Pengarah Jab. Alam Sekitar, P. Pg.

Pengurus Besar PBA, P. Pg.

Pengurus Daerah Kanan TNB, P. Pg.

Pengarah Jab. Bomba & Penyelamat P. Pg.

Pengurus Telekom Malaysia Bhd.

Pengarah Suruhanjaya Pkhd. Air Negara /

  Indah Water Konsortium (IWK)

Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan

  Multimedia Malaysia (Wilayah Utara)

Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan

  Pengurusan Sisa Pepejal Negara

Pengarah Jab. Mineral & Geosains

  Malaysia (Kedah/Perlis/P.Pinang)

Pengarah Kawalan Bangunan MBPP

Pengarah Perancangan Pembangunan

  MBPP

Pengarah Kejuruteraan MBPP

Pengarah Kesihatan Persekitaran &

  Pelesenan MBPP

Pengarah Landskap MBPP

 

 

Head of the Department (based on requirement)

 

(Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Perancangan Pembangunan

Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)

 

 

Chairman

 

Mayor

 

 

Alternate Chairman

 

Mrs.Nur Zarina binti Zakaria

 

Committee

 

Mr.Harvindar Singh a/l Darshan Singh

Mr.Goh Choon Keong

Mr.Wong Yuee Harng

Mr.Gooi Seong Kin

Mr.Francis a/l Joseph

Mr.Ahmad Razaaim bin Azimi

Tn. Hj. Mhd Nasir bin Yahya

Mrs.Khoo Salma Nasution

Cik Shung Yin Ni

Pengarah UPEN

Pengarah, JPB & D, P. Pg

Pengarah, JKR, P. Pg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head Of Department

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Perancangan Pembangunan

Penasihat Undang-undang

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

Pgh. Khidmat Kemasyarakatan

 Pgh. Konservasi Warisan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Landskap

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

Head of the Department (based on requirement)

 

(Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.)

 

Secretariat

 

Pgh. Perancangan Pembangunan

 

/2

 

 

-:2:-

 

JAWATANKUASA TETAP PENGURUSAN KEWANGAN

JAWATANKUASA TETAP INFRASTRUKTUR & LALU LINTAS

JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN AWAM

Chairman

 

Mayor

 

 

Alternate Chairman

 

 

Committee

 

Mrs.Grace Teoh Koon Gee

Cik Syerleena binti Abdul Rashid

Mr.Gooi Seong Kin

Mrs.Kala a/p Durai Raj

Mr.Francis a/l Joseph

Mr.Ahmad Azrizal bin Tahir

Mr.Ahmad Razaaim bin Azimi

Mr.Tan Chiew Choon

Mr.Saiful Azwan bin Abd Malik

Tn. Hj. Mhd Nasir bin Yahya

Mrs.Khoo Salma Nasution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head Of Department

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

Penasihat Undang-Undang

Pgh. Perancangan Pembangunan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

 

 

Other Head Of Department (based on request)

 

(Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.)

 

 

Secretariat

 

Pgh. Perbendaharaan 

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

 

Chairman

 

Mayor

 

 

Alternate Chairman

 

 

 

Committee

 

Mr.Goh Choon Keong

Mrs.Grace Teoh Koon Gee

Mr.Wong Yuee Harng

Mrs.Kala a/p Durai Raj

Mrs.Nur Zarina binti Zakaria

Mr.Shahrudin bin Mohamed Shariff

Tn. Hj. Mhd Nasir bin Yahya

Mrs.Khoo Salma Nasution

Ketua Polis Negeri, Pulau Pinang

Pengarah JKR Negeri, Pulau Pinang

Pengurus Daerah, TNB Negeri, P. Pinang

Pengarah JPJ Negeri, Pulau Pinang

Pengurus Besar, PBA Negeri, Pulau Pinang

Pengarah Suruhanjaya Pkhd. Air Negara /

  Indah Water Konsortium (IWK)

Pengarah Suruhanjaya Pengangkutan Awam

  Darat (SPAD)

Jurutera Unit Lalu lintas, Kerajaan Tempatan

  (Pej. SUK Negeri, Pulau Pinang)

 

 

Head Of Department

 

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penguatkuasaan

Dua (2) orang wakil dari Majlis Pengangkutan Negeri Pulau Pinang adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.

 

 

 

 

Other Head Of Department (based on request)

 

(Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.)

 

Secretariat

 

Pgh. Kejuruteraan

 

 

 

Chairman

 

Mayor

 

 

Alternate Chairman

 

Mr.Ong Ah Teong

 

Committee

 

Mr.Goh Choon Keong

Mr.Gooi Seong Kin

Mr.Ahmad Azrizal bin Tahir

Mr.Tan Chiew Choon

Mr.Shahrudin bin Mohamed Shariff

Mr.Saiful Azwan bin Abd Malik

Pengarah, Jabatan Kesihatan Negeri   

  Pulau Pinang.

Wakil Pej. Daerah, DTL

Wakil Pej. Daerah, DBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head Of Department

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

Penasihat Undang-Undang

Pgh. Perancangan Pembangunan

Pgh. Khidmat Pengurusan

Pgh. Konservasi Warisan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Pkhd. Perbandaran

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

Other Head Of Department (based on request)

 

(Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.)

 

 

Secretariat

 

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

Pgh. Pkhd. Perbandaran

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

 

/3

 


-:3:-

 

JAWATANKUASA TETAP PENGUATKUASAAN & PENDIDIKAN AWAM

 

Chairman

 

Mayor

 

 

Alternate Chairman

 

Mr.Ahmad Azrizal bin Tahir

 

Committee

 

Mr.Wong Yuee Harng

Mrs.Grace Teoh Koon Gee

Mrs.Kala a/p Durai Raj

Mrs.Nur Zarina binti Zakaria

Mr.Ahmad Razaaim bin Azimi

Mr.Shahrudin bin Mohamed Shariff

Mr.Tan Chiew Choon

Mr.Saiful Azwan bin Abd Malik

 

 

Head Of Departments

 

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kejuruteraan

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan

Pgh. Perbendaharaan

Pgh. Penilaian & Pengurusan Harta

Penasihat Undang-Undang

Pgh. Perancangan Pembangunan

Pgh. Khidmat Pengurusan

Pgh. Khidmat Kemasyarakatan

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Pkhd. Perbandaran

Pgh. Landskap

Pgh. Bahagian (Pelesenan)

PMr.Pgh. Kanan (Perhubungan Awam)

Wakil Pej. Daerah, DTL

Wakil Pej. Daerah, DBD

Pengarah Suruhanjaya Pengangkutan Awam

  Darat (SPAD)

Pengarah JPJ Negeri, Pulau Pinang

Ketua Polis DTL

Ketua Polis DBD

 

 

Other Head Of Departments (based on request)

 

(Ketua Jabatan-jabatan teknikal yang lain adalah dijemput dari masa ke semasa tertakluk kepada keperluan input teknikal.)

 

Secretariat

 

Pgh. Penguatkuasaan

Pgh. Khidmat Pengurusan

Pgh. Kawalan Bangunan

Pgh. Kesihatan Persekitaran & Pelesenan