MENU

 PROGRAM JENDELA PELANGGAN

 MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

BAGI TAHUN 2020

Adalah dimaklumkan bahawa program bertemu orang ramai(Jendela Pelanggan), Majlis Bandaraya Pulau Pinang akan diadakan pada hari Jumaat minggu ketiga setiapa bulan di Paras 4, Komtar, Pulau Pinang mulai jam 3.00 petang hingga 5.00 petang.

Program ini terbuka kepada orang ramai yang ingin membuat aduan, memberi pandangan atau cadangan yang melibatkan perkhidmatan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Jadual Program adalah seperti di bawah:-

BIL BULAN TARIKH
1. JANUARI 17.01.2020
2. FEBRUARI 21.02.2020
3. MAC 20.03.2020
4. APRIL 17.04.2020
5. MEI 15.05.2020
6. JUN 19.06.2020
7. JULAI 17.07.2020
8. OGOS 21.08.2020
9. SEPTEMBER 18.09.2020
10. OKTOBER 16.10.2020
11. NOVEMBER 20.11.2020
12. DISEMBER 18.12.2020

 

JENDELA PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG BAGI TAHUN 2020