MENU
Tenders
Tender Reference Tajuk Closing Date Attachment
CADANGAN MERANCANG, MEMBINA, MENGURUS DAN MENYELENGGARA SEBUAH KOMPLEKS RENANG (OLYMPIC STANDARD) DI ATAS LOT 10986, MUKIM 13, JALAN PAYA TERUBONG, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG MELALUI ‘BUILD-OPERATE-TRANSFER (B.O.T.) ARRANGEMENT' UNTUK MAJLIS PERBANDA [Edit] 28 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN TIGA-(3) UNIT MEDIUM HIGH SIDE TIPPER UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG [Edit] 21 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN LIMA-(5) UNIT MINI HIGH SIDE TIPPER UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG [Edit] 21 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN SATU-(1) UNIT MINI HIGH PRESSURE JETTING UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG [Edit] 21 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN EMPAT (4) UNIT SPORT UTILITY VEHICLE UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG I) Dua-(2) Unit Bhg. M & E, Jbt. Kejuruteraan II) Satu-(1) Unit Jbt. Warisan III) Satu-(1) Unit Jbt. Perancangan Pemba [Edit] 14 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN TIGA (3) UNIT VAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG i) Dua-(2) Unit Direktorat Penguatkuasa, Jbt. Korporat iI) Satu-(1) Unit Bhg. Kesihatan Awam, Jbt. Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awa [Edit] 14 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN TIGA-(3) UNIT COMPACTOR TRUCK UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG [Edit] 14 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN TIGA-(3) UNIT HIGH SIDE TIPPER UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG [Edit] 14 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN SATU - (1) UNIT MULTI LIFT TRUCK C/W MULTI LIFT BIN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG [Edit] 14 Apr 2014
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, MENDAFTAR DAN MENTAULIAHKAN DUA-(2) UNIT MINI MULTI LIFT TRUCK C/W MULTI LIFT BIN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG [Edit] 14 Apr 2014